Velkommen til veikirkene i Nord-Norge

Omtrent 50 veikirker og åpne kirker holder dørene åpne i de to norske bispedømmene på Nordkalotten, Nord- og Sør-Hålogaland. Du er hjertelig velkommen til å stoppe for en forfriskende pustepause.

Og hvis det hender at du er på plass til en passende tid, kan du meget vel delta i gudstjenester eller andre arrangementer som holdes i kirken, så som konserter og utstillinger.

Åpningstidene varierer fra kirke til kirke, så det lønner seg å sjekke de aktuelle informasjonene ved hver kirke. Du kan sjekke opplysningene ved å klikke på listen over bispedømmets kirker nederst på siden eller ved å finne den ønskede kirke direkte på kartsøk på forsida.

Listen over åpne kirker i Nord-Norge åpnes når du klikker på overskriften for hvert bispedømme >>

Du er varmt velkommen til en himmelsk pause!