Kirkeåret

Kirkeåret gir en meningsfull struktur for året og fyller dager og årstider med et kristent innhold.

PINSE

Pinsedag kalles kirkens fødselsdag, og er en fest fordi Den hellige ånd ble sendt.

Treenighetstid – Kirkeårets lengste periode som varer fra pinse, gjennom hele sommeren og høsten, fram til advent. Da handler det om hva det er å leve et kristent liv. Den liturgiske fargen er grønn, en farge som symboliserer vekst og livskraft.

SALME 23

Herren er min hyrde…
Läs mer
Fotos: Anton Punsvik, Norge

«Se, jeg gjør alle ting nye.»
Åp 21:5

Noe av det siste Jesus sa var: ”Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.” Så kom Den hellige ånd, som er Guds ånd, den samme som var i Jesus. Da fikk vi den første kristne menighet på jorda.

Genom den helige anden får vi del av Guds närvaro i våra egna liv, i vår vardag.

Velsign oss Gud fader
Velsign oss Gud sønn
Velsign oss Gud, du Hellige Ånd.